MIDALIDARE ROCK

GREEN SHUTTLE

ТРАНСПОРТ
до зоната на фестивала

НАПРЕД
1 / 6

MIDALIDARE GREEN ROCK

Помогни ни да запазим
уникалната природа на
Могилово.

Остави колата си в Стара Загора или Чирпан и пътувай с автобуси директно до зоната на фестивала.

НАПРЕД
2 / 6

Разервирай своя транспорт

Избери Начална дестинация:

СТАРА ЗАГОРА - Могилово

ЧИРПАН - Могилово


3 / 6